Op dinsdag 27 oktober 2020 vindt het eerste online Muziektheater Café plaats voor de besturen van muziektheater- en musicalgroepen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door BALK, Grand Circle en SAMN.

De Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek (BALK), Grand Circle en de Stichting Amateur Musical Awards (SAMN) hebben dit jaar de handen ineen geslagen. Alle drie hebben ze hetzelfde doel: het ontzorgen, verbinden en inspireren van muziektheatergroepen.

De huidige periode met alle coronabeperkende maatregelen vraagt veel creativiteit van koren, muziektheater- en musicalgroepen. Het idee is dat die elkaar in deze tijd kunnen versterken door van elkaar te leren. Het eerste zichtbare resultaat is het online Muziektheater Café. Er worden onderwerpen behandeld waar specifiek muziektheater- en musicalgroepen tegenaan lopen.

Er staan veel onderwerpen gepland voor dit eerste online Muziektheater Café. We zijn op zoek naar een meer structurele mogelijkheid om elkaar te kunnen blijven ontmoeten, om zo steeds een paar onderwerpen te bespreken. Op die manier ontstaat er juist ook ruimte voor de uitwisseling van kennis. Ook wordt er de gelegenheid geboden om tijdens de meeting te chatten en vragen te laten beantwoorden door een de gastsprekers Thomas Hessels (BALK), Michiel Min (Voorzitter van Starlight Boulevard), Ineke de Geus (Grand Circle) en Rogier Havelaar (Voorzitter SAMN).

De bijeenkomst vindt plaats via ZOOM a.s. dinsdag 27 oktober 2020 van 20.00-21.30 uur.

Je kunt je nog opgeven door een mail te sturen naar administratie@balknet.nl voor 26 oktober a.s.

Lees ook:
Musicalsites LIVE met: The Marvin Road