Musicalsites.nl is een site die zich richt op de musicals en muziektheater in Nederland en België met een team dat veel kennis en ervaring heeft op die gebieden. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om naar grote en kleine producties, perspresentaties en repetities te gaan om daarvan verslag te doen. Kwaliteit, plezier, beschikbaarheid en enthousiasme zijn daarbij leidend. Doelstelling van ons team is, om op een goede integere manier verslag te doen van alles dat met musicals en muziektheater in Nederland en Vlaanderen te maken heeft. Dat kan als fotograaf, geschreven verslag of video.

Wat is de focus van Musicalsites.nl?

Musicalsites heeft zijn focus uitsluitend gericht op de Nederlandse en Belgische producties en van daaruit heeft Musicalsites zijn vleugels uitgeslagen en zijn wij in staat om bij diverse producties aanwezig te zijn als de ogen en oren van de liefhebbers van musicals en muziektheater. Vanzelfsprekend is Musicalsites onafhankelijk en gericht op het afleveren van kwaliteit in zowel woord, beeld en geluid. Het doel is om onze bezoekers te voorzien van het laatste nieuws, kijkjes achter de schermen en de mens achter de musicalartiest door columns of interviews.

Hoofdredactie:

Rob de Haan
Peggy de Haan

Verslaggevers:

Bianca Grutter
Dave Mozes
Eline van den Vonder
Esmee Korver
Ilse van Vliet
Jenny Evendijk
Lisa Jansen
Mariska Steenbergen
Marloes Romeijn
Raf Cornelissen
Robert Bal
Rosalie Kyvon
Rowena Kat
Sanne Bitter
Sofie Klomp
Wilma van der Werf

Fotograaf

Gaby Lejeune
Jeanne Rutgers
Peggy de Haan
Wilma van der Werf

Videograaf

Mariska Steenbergen
Rob de Haan

Musicalsites.nl is slechts aansprakelijk indien een persoon of een instantie per omgaande Musicalsites schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een Musicalsites.nl een redelijke termijn stelt om alsnog na te komen, en Musicalsites.nl ook na die termijn niet nakomt. De ingebrekestelling dient zo gedetailleerd mogelijk de tekortkoming te omschrijven, zodat Musicalsites.nl in staat is daarop adequaat te reageren.

Musicalsites.n heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, kunt u zich in verbinding stellen met Musicalsites.nl zodat wij actie kunnen ondernemen.

Contact: info@musicalsites.nl