Linda Lepomme is sinds januari met welverdiend pensioen. Vanwege Corona kon er geen groots afscheid van haar worden genomen. Vandaag werd ze na de voorstelling ‘Vrijgesproken’ van de tweede- en derdejaars musicaltheater in de bloemetjes gezet.

Voorgaand aan de voorstelling was de uitreiking van de zilveren appel, voor deze gelegenheid speciaal in het leven geroepen waarbij de bezoekers de achternaam van Linda Lepomme als snel gekoppeld hadden aan de ‘appel’. Het verbaasde dan ook niemand dat Linda deze prijs won voor al haar werk op en buiten de Fontys Hogeschool.

Daarna was het tijd voor de voorstelling ‘Vrijgesproken’ waarin op een subtiele manier verwijzingen waren opgenomen naar musicals waar Linda in gespeeld had.

Na de voorstelling was het tijd voor een kort overzicht van groepen studenten, die af zijn gestudeerd in de jaren dat Linda op Fontys werkzaam was, en daarbij een aantal korte boodschappen voor Linda die de video duidelijk met plezier en blijk van herkenning bekeek.

Linda Lepomme

Linda Lepomme was musical-actrice en was o.a. te zien in My Fair Lady ( Eliza Doolittle), West Side Story ( Maria ), Hello Dolly ( Dolly Levi ) en The Sound of Music ( Maria ). Linda Lepomme was sinds augustus 1985 actief bij de musical-afdeling binnen het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, van 1987 tot medio 2005 als artistiek directeur, tot de minister van Cultuur in 2005 het besluit nam om niet langer subsidies te verlenen aan musicalproducties in Vlaanderen. Linda heeft ook voor België deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival in 1985 “Laat me nu gaan”

Linda Lepomme verlegde haar koers en werd artistiek leider van de musicaltheateropleiding van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, Nederland. Daarnaast was zij jurylid in het VTM-programma ‘Op zoek naar Maria’ en bij de John Kraaijkamp Musical Awards.

Fontys

Binnen Fontys was Linda actief als artistiek adviseur waarbij ze geen uitdaging uit de weg ging en zij altijd manieren vond, als er zaken niet liepen als gepland, om een oplossing te vinden en was zij, zoals veel studenten dat verwoorden, een moeder voor velen en brak zij meerdere malen lansen voor musicals in Nederland en België.

Wij hebben haar de afgelopen jaren leren kennen als een zeer bevlogen leider die altijd het beste met de studenten voor had en nog steeds heeft. Dat blijkt doordat ze zich als medeproducent heeft verbonden aan student Rick van der Belt die later dit jaar een productie zal spelen.