Het einde van het studiejaar is voor de MusicAllFactory het tijdstip om het jaar af te sluiten met een vlammende show en dit jaar met de titel Ziel en Zaligheid. Elk studiejaar sluiten de MusicallFactory af met een knaller van een eindvoorstelling met alles erop en eraan. Alle studenten doen mee aan deze voorstelling. Het repertoire is gericht op de 4e jaars studenten; zij dragen de hoofdrollen. De 3e jaars doen kleiner solistisch werk en de overige jaren vormen het ensemble. Tijdens de voorstellingsperiode is het hard werken maar tegelijkertijd één groot feest waar iedereen naar uitkijkt. Ondersteund door een 7-koppig orkest speelden en zongen de studenten de sterren van de hemel en vertelden twee verhalen voor een vol theater.

Ziel

Een jonge vrouw kijkt terug op een bewogen tijd. Als jonge gezelschapsdame van een rijke Amerikaanse vrouw komt ze in contact met de welgestelde weduwnaar Max. Hij vraagt haar binnen afzienbare tijd ten huwelijk en neemt haar mee naar Cornwall, Engeland. Daar wordt ze ijselijk ontvangen door de sinistere huishoudster, Mrs. Danvers, en wordt ze achtervolgd door de mysteries rond de dood van Max’ overleden eerste vrouw.

Regie: André van Hest

Zaligheid

Een Amsterdamse nachtclubzangeres is getuige van een moord en duikt onder in een Brabants klooster: de plek waar dameskoor In Excelcis Deo repeteert voor een korenwedstrijd. Johanna, kosteres in de kerk, heeft er weinig vertrouwen in dat het koor zal winnen – en winnen is belangrijk, want met de geldprijs kan de kerk, die op het punt staat verkocht te worden, worden gered. De kosteres besluit daarom om de zangeres de leiding over het koor te laten nemen, met alle gevolgen van dien.

Regie: Michelle van Daalhoff

De energie en enthousiasme waarmee de studenten speelden, werkte aanstekelijk op het publiek dat duidelijk genoot van de show, het mooie spel en vooral van de vocale kwaliteiten die uitstekend tot uiting kwamen.

De MusicAllFactory voor volwassenen

De MusicAllFactory voor volwassenen (MAF-V) is al 28 jaar een begrip. Het is de enige professionele deeltijdopleiding Musicaltheater in Nederland. De opleiding bestaat uit 4 leerjaren en hebt één dag per week les. De flinke hoeveelheid zelfstudie vraagt veel inspanning, zelfdiscipline en een ware passie voor het musical vak. Inmiddels hebben al vele studenten van de MusicAllFactory het professionele musicalpodium betreden!

Onder leiding van gespecialiseerde docenten en in samenwerking met je zeer gemotiveerde medestudenten ontwikkel je je talenten tot een professioneel niveau. Je ontdekt jouw specifieke kwaliteiten en welke rollen daarbij passen. Daarnaast word je in een veilige omgeving uitgedaagd nieuwe kanten van jezelf te ontdekken, ter verdieping en verbreding van je kleurenpalet. Gedurende deze opleiding ontwikkel je je stem en je lichaam tot een instrument waarop je kunt en mag durven vertrouwen. Mede doordat de docenten werkzaam zijn in het werkveld en/of de bij vakopleiding Fontys Muziektheater biedt de MusicAllFactory je een mogelijke toegang tot een voltijdopleiding of tot het werkveld. Eén of enkele jaren bij de MusicAllFactory vormen een uitstekende vooropleiding voor een voltijd musicalopleiding.

Werk je al als performer, maar wil je je door ontwikkelen in het musical vak? Dan ben je bij de MusicAllFactory zeker ook op je plek. Je kunt bij ons auditie doen op verschillende niveaus en dus ook instromen in een hoger leerjaar en van daaruit je kwaliteiten aanscherpen.