Stichting NANOEK presenteert op 18 april 2021 middels een concertante lezing de première van haar nieuwe project LOKROEP.

LOKROEP is een artistiek onderzoek naar de nuances, spanningen en politiek van de #MeToo-beweging. De concertante lezing in De Balie is onderdeel van het ontwikkelproces dat zal resulteren in een volwaardige muziektheatervoorstelling.

Verschillende theatermakers werden uitgedaagd om onder begeleiding van professionals scènes en muziek te schrijven rondom de thematiek van #MeToo. Regisseur Anouk Beugels: “Waar in het verleden vaak nadruk werd gelegd op het concrete fysieke contact en het machtsmisbruik, legt dit project juist de nadruk op het in kaart brengen van ‘het systeem’ en het onderzoeken welke personen welke rollen spelen.”

LOKROEP richt zich op de complexiteit van de intermenselijke verhoudingen en de voedingsbodem die (macht)structuren kunnen bieden waardoor intermenselijke relaties zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen, maar ook – zoals de #MeToo beweging heeft aangetoond – kunnen verworden en kunnen leiden tot machtsmisbruik en onaanvaardbaar seksueel gedrag.

Het stuk zal bestaan uit vijf verschillende #MeToo situaties, geschreven door drie verschillende jonge schrijvers. De situaties hebben alle een andere aard en karakter qua machtsverhouding en affectie, en kennen daarnaast een ander verloop en een andere uitkomst. Van de begrafenisrede voor een pas overleden icoon met een schimmig verleden, de coassistent die samen met de chirurg bijna ware liefde lijkt te vinden in de operatiekamer, tot aan een live interview met ‘de vrouw van’ waarin deze een niet afgesproken wending geeft aan het gesprek.

Anouk Beugels: “Het is een duivels lastig en complex onderwerp, maar dat mag nooit een reden zijn er geen voorstelling over te maken. Integendeel.’’

Deze muziektheatervoorstelling is de eerste zelfstandige productie van NANOEK en zal onderdeel zijn van een drieluik tijdens O. 2021 (voorheen Operadagen Rotterdam). Het drieluik zal naast Lokroep bestaan uit een nieuwe bewerking van Sophocles’ Antigone en Storm, een musical over vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis die draait om de vraag: wie zijn er op een voetstuk gezet, en vooral: wie niet?

NANOEK stelt zich tot doel om tot een vernieuwing van het musicalgenre te komen dat een breder publiek aanspreekt en verbindt. Hierbij wordt gekozen voor universele verhalen waar een breed publiek zich in kan herkennen. De thematiek die voor de eerste projecten van de stichting zijn gekozen handelen (met name) over vrouwen: ‘vergeten vrouwen’, #metoo en natuurlijk de rebelse Antigone. Ook wordt ervoor gekozen om jonge (vrouwelijke) spelers en makers nadrukkelijk de kans te geven zich te presenteren.

De theatrale/concertante lezing van Lokroep zal plaatsvinden op 18 april 2021 in De Balie en zal worden afgesloten met een nagesprek en debat.

Regie en concept: Anouk Beugels

Teksten: Elisabeth van Nimwegen, Amanda Payne, Marijn Bellaard

Muziek: Job Greuter

Schrijfcoach: Tjyying Liu

Spel en zang: Marijn Bellaard, Lisse Knaapen, Amanda Payne, Quinten de Smedt, Job Greuter

Piano: Job Greuter