De eerste persconferentie van het nieuwe kabinet heeft niet het gewenste en benodigde perspectief gebracht voor de vrije theaterproducenten. De Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) wil dan ook komende week nog in gesprek treden met de nieuwe staatssecretaris van Media & Cultuur Gunay Uslu van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om duidelijke afspraken te maken.

‘De theatersector heeft geen simpele aan- en uitknop’ geeft directeur van de VVTP Dian Hoelscher aan. ‘Het opstarten van een productie en het op gang brengen van de kaartverkoop kost tijd. Een perspectief op heropening is dan ook essentieel, zodat de theaterproducenten de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Wij willen komende week komen tot afspraken met het ministerie om onze theaterproducenten dit nodige perspectief te kunnen bieden.’

Heropening van de theatersector moet tijdens de volgende persconferentie, op 25 januari, worden aangekondigd en ingaan per 1 februari. De theaters zijn een bewezen veilige omgeving en zijn niet te herleiden als bron van besmetting. Theaters kunnen veilig heropenen. Heropening zal moeten plaatsvinden met een minimale zaalcapaciteit van 50%, onder voorwaarden van aanvullende steun, en zowel overdag en ’s avonds moeten theaters publiek mogen en kunnen ontvangen.

‘Spelen met een zaalcapaciteit lager dan 50% is financieel niet mogelijk’ legt Michael van Hoorne, directeur van Van Hoorne Entertainment, uit. ‘Daarnaast zit de zaal niet direct vol. De steunpakketten blijven dus ook na heropening noodzakelijk’.

De VVTP is blij met de steunpakketten die er zijn voor de sector en wordt nauw betrokken bij de uitwerking van de regeling. Dian Hoelscher: ‘Nu de maatregelen zijn verlengd gaan wij ervan uit dat ook de specifieke steunmaatregelen worden verlengd en dat de hiervoor benodigde extra financiële middelen worden vrijgemaakt om het gewenste effect, het voorzien van de hele keten, te kunnen waarborgen.’ Daarnaast blijft de lange termijn zoals Van Hoorne eerder aangeeft spannend. Een afbouw van de steunmaatregelen is dan ook noodzakelijk op het moment dat we gaan heropenen. Hierover wil de branchevereniging dan ook graag in gesprek met de staatssecretaris.