113 Zelfmoordpreventie heeft een stuurgroep in het leven geroepen voor toezicht op de uitvoer van de derde landelijke agenda suïcidepreventie 2021-2025. Door het aanstellen van een stuurgroep laat 113 zich niet alleen kritisch toetsen op de uitvoering van de derde landelijke agenda suïcidepreventie maar betrekt zij ook boegbeelden uit de verschillende maatschappelijke sectoren. 

 Rol van de stuurgroep
De stuurgroep zal op hoofdlijnen bewaken dat de doelstellingen van de derde landelijke agenda bereikt worden. Pauline Meurs, voorzitter van de stuurgroep: “Een stuurgroep is vooral ook een ‘stootkussen’ voor diegenen die in de uitvoering actief zijn. We zijn in Nederland heel goed in het maken van plannen, maar wat wij als stuurgroep vooral willen doen, is ondersteunen om de plannen ook gerealiseerd te krijgen.” De stuurgroep bestaat uit de volgende leden met bijbehorende aandachtsgebieden:

Naam Functie Aandachtsgebied 
Pauline Meurs Hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg van Erasmus School of Health Policy & Management

 

Voorzitter en vertegenwoordiging stuurgroep
Peter Dijkshoorn Kinder- en jeugdpsychiater n.p, landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel voor OZJ/VNG/VWS

 

Suïcidepreventie jongeren
Patricia Hoytink-Roubos Nederlandse bestuurder en politica, burgemeester gemeente Overbetuwe Gemeenten en lokaal suïcidepreventiebeleid voor specifieke doelgroepen 
Monique Kavelaars Raad van Bestuur 113 Zelfmoordpreventie

 

Bestuurlijk eindverantwoordelijk
Gwendolyn Portzky Hoogleraar medische psychologie, universiteit van Gent, gespecialiseerd in suïcidaal gedrag

 

Wetenschappelijke output & onderbouwing
Engelhardt Robbe Adviseur en executive coach, voormalig bestuurder bij Deloitte, Shell, NS, VNO/NCW

 

Besteding middelen
Jan Smit Hoogleraar methodologie van longitudinaal psychiatrisch onderzoek, Amsterdam Universitair Medisch Centrum Wetenschappelijke output & onderbouwing; besteding middelen
Albert Verlinde Theaterproducent, presentator en politicus

 

Communicatie

Albert Verlinde: “Als zwager van Antonie Kamerling heb ik helaas meegemaakt wat de impact van suïcide is. Ik ben geen inhoudelijk expert op dit onderwerp, maar ik ben wel een nabestaande met gevoel voor hoe je een boodschap communiceert en met verstand van publiciteit. Met die ervaring wil ik een bescheiden bijdrage leveren aan de grote missie, waarvan ik hoop dat we deze als samenleving omarmen: “samen minder suïcide”.

Samen minder suïcide

‘Samen minder suïcide’ is een netwerk van partijen en organisaties die middenin de samenleving staan en gedreven zijn om samen, grens overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Van onderwijs tot bedrijfsleven, van huisarts tot jeugdzorg, van drogist tot buurthuis en van schuldhulpverlening tot ziekenhuis. Alle kennis en invalshoeken zijn nodig om vanuit de details het grote geheel te kunnen bewegen. Zo vormen deze partijen samen een vangnet rondom een persoon met suïcidale gedachten, met een streven naar meer preventie en minder verdriet. 

De landelijke agenda suïcidepreventie is het beleid met als doel om het aantal suïcides (gemiddeld 5 per dag) en suïcidepogingen in Nederland omlaag te brengen en wordt gecoördineerd wordt door 113 Zelfmoordpreventie.

Online bijeenkomst suïcidepreventie

Op 8 februari vond een online bijeenkomst plaats over de landelijke agenda suïcidepreventie. Onder andere Pauline Meurs, Peter Dijkshoorn en Albert Verlinde leverden namens de stuurgroep een bijdrage aan deze bijeenkomst. U kunt deze terugkijken via de volgende link: https://vimeo.com/675625257