BSO-producties verzamelt de Vlaamse musicalverenigingen samen met enkele gerenommeerde musical-artiesten in de Galaxy Studios voor Rodeneuzendag.

Op maandag 2 april (Paasmaandag) wordt het druk in de Galaxy Studios. Samen met de Vlaamse musicalverenigingen, een symfonisch orkest en enkele musicalartiesten neemt BSO- producties een coversingle op van “Falling Slowly” (Glen Hansard). De verkoop van die single gaat integraal naar de Rodeneuzendag 2018.

“Het musicallandschap in Vlaanderen heeft ongelooflijk veel talenten, zowel op professioneel- als liefhebbersvlak. Helaas is de aandacht en de waardering voor die talenten soms aan de lage kant. Met dit project proberen we zowel iets te doen voor het mooie goede doel van Rodeneuzendag (jongeren met psychische problemen), alsook te tonen aan de buitenwereld welke grootse talenten er zich (onder andere) bevinden in onze Vlaamse musicalwereld. En laat muziek daar nu net de mooiste taal voor zijn om dat te communiceren…”, aldus Manu Jacobs (artistiek leider).

Dit project dient om bruggen te slaan: bruggen tussen de verschillende Vlaamse musicalgezelschappen, tussen het professionele circuit en het liefhebbers-circuit, bruggen naar jongeren met psychische problemen,… Bruggen die voorkomen dat we zouden vallen in de donkere leegte van onverschilligheid… Falling slowly…

Geïnteresseerde zangers mogen zich aanmelden op www.bso-producties.be/actie . Geïnteresseerde muzikanten mogen zich aanmelden op info@bso-producties.be.