Woensdag 22 februari speelden de vierdejaars van de Franks Sanders Akademie het muziektheaterstuk “Na Klar” dat gebaseerd is op “Die Sieben Todsünden” van Bertold Brecht en Kurt Weill.

Het symbolische en cynische theaterstuk gaat over een familie in Louisiana die Anna, de dochter des huizes, erop uitstuurt om geld te verdienen voor het kleine huis waar de familie wil gaan wonen. Hoofdpersoon Anna, afwisselend gespeeld door alle studenten, gaat de strijd aan met de zeven doodzonden: luiheid, trots, woede, vraatzucht, lust, hebzucht, afgunst.

alt

De vierdejaars zongen alles in het Duits. Weill trok alle variété-effecten uit de kast om een komisch, overdreven sentimenteel effect te bereiken. Dat is gelukt maar maakt de moeilijkheidsgraad gelijk een stuk hoger. Dat de vierdejaars hier moeiteloos mee omgingen, zegt veel over de kwaliteiten van de groep. De korte dialogen waren in het Nederlands. De vierdejaars zetten een indrukwekkende voorstelling neer en zorgden ervoor dat de toeschouwers geboeid bleven kijken. De toegift bestond uit een aantal Nederlandse nummers vertaald in het Duits en in een ander jasje gestoken.

alt

Brecht en Weil wilden vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid de traditionele opera toegankelijk maken voor de gewone arbeider, door onderwerpen te zoeken die actueel waren en aansloten bij de belevingswereld van de gewone mens. Brecht wilde dat bereiken door middel van zijn teksten, maar vooral door zijn andere wijze van spelen, ook wel episch verhalend theater genoemd. Simpel gezegd: de acteur speelt zijn rol niet vanuit inleving, maar hij vertelt over de gebeurtenissen die zijn personage beleeft en de keuzes die hij maakt. Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam werden de voorstellingen met werk van Kurt Weill en Bertolt Brecht verstoord door nazi’s. Brecht en Weill vluchtten weg uit Duitsland en ontmoetten elkaar weer in Frankrijk, waar ze hun laatste gezamenlijke werk maakten: “De zeven doodzonden van de kleine burgerman”.

Conceptbegeleiding: Annette Nijder

Muzikale begeleiding: Hilmar Leujes

Vocal coach: Margot Giselle

Gespeeld en gezongen door studenten uit het 4e jaar: Ruben Kuppens, Marie-Louise Nelemans, Sanne Potters, Anouk Snel en Sander Vissers.

Voor de fotoreportage klikt u hier.