Contactgegevens Musicalsites.nl
E-mail algemeen: info@musicalsites.nl

Social media

Facebook: https://www.facebook.com/musicalsites.nl/
Twitter: https://twitter.com/Musicalsites
Youtube: https://www.youtube.com/user/musicalsites
Instagram: https://www.instagram.com/musicalsites.nl/

Hoofdredactie
Peggy de Haan
Rob de Haan

Redactieleden
Verslaggeving:

Brian Stuivenberg
Delaja Verduin
Denzel Bouwers
Eileen Bosch
Elles Bennaars
Guus Boswinkel
Jenny Evendijk
Jolijn Tuenter
Lars Vaessen
Lieze Jacobs
Lisa Jansen
Mariska Steenbergen
Marrit Lemmens
Marloes Romeijn
Monique Picocrie
Patrick van den Dorpel
Romanca van Vuure
Rosalie Kyvon
Tessa Jongeleen
Tomesh Beumken

Team Belgie
Ingrid Somers
Joke Vereecken
Lieze Jacobs

Fotografie:
Gaby Lejeune
Jeanne Rutgers
Merel van Dooren
Peggy de Haan
Wilma van der Werf

Videografie:
Patrick van den Dorpel
Rob de Haan
Marloes Romeijn
Nicole van den Berg

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Auteursrecht fotografie
Wij vermelden, waar mogelijk, altijd de naam van de fotograaf of rechthebbende. In de gevallen waarbij dit ontbreekt, is tot onze spijt de bron onbekend.

Mocht je een foto of afbeelding herkennen waar onverhoopt de verkeerde bronvermelding staat of bij ontbreekt, dan verzoeken we je een e-mail te sturen naar info@musicalsites.nl.  Daarin vermeldt je de de naam van de rechthebbende. Aan de hand daarvan zullen wij bij de aangegeven foto(s) de juiste bronvermelding plaatsen.

Auteursrecht video’s
Videobeelden die te bekijken zijn op deze site zijn veelal rechtstreeks afkomstig van musicalproducenten. De vertoning van deze videobeelden zijn rechtenvrij te gebruiken. Op eigen beelden is copyright van toepassing.

Algemeen
Voor tips, vragen en/of opmerkingen kun je de redactie bereiken op info@musicalsites.nl

Producenten en theaters
Musicalsites.nl wordt door vele duizenden musicalliefhebbers bezocht. Dat kan van toegevoegde waarde zijn voor producties of theaters. U kunt uw persinformatie sturen aan info@musicalsites.nl

Adverteren?
Dat kan! Door je advertentiemogelijkheden breng jij jouw product direct onder de aandacht. Voor meer informatie en voor het aanvragen van onze tarieven kun je ons bereiken op info@musicalsites.nl.Het team van musicalsites.nl

Webdesign & techniek
Rob de Haan, Patrick de Koning (Rex Communicatie) en Hosting.nl

Copyright
Musicalsites.nl
┬ę 2008-2018